คณิตศาสตร์ ป.1

mom's picture

คณิตศาสตร์ ป1 เทอม2 ปลายภาคชุด 3

คณิตศาสตร์ ป1 เทอม2 ปลายภาคชุด 3

watana's picture

คณิตศาสตร์ ป1 เทอม2 ปลายภาคชุด 1

คณิตศาสตร์ ป1 เทอม2 ปลายภาคชุด 1

TMJ's picture

คณิตศาสตร์ - โจทย์ปัญหา

1.ตุ๊กตาราคา 99 บาท ตุ๊กกี้มีเงิน 50 บาท ตุ๊กกี้ต้องหาเงินมาเพิ่มอีกเท่าไร

ปยส...........................................................

ตอบ...........................................................

2. ขนมเค้กราคา 85 บาท คุ๊กกี้ราคา 53 บาท ขนมเค้กราคาแพงกว่าคุ๊กกี้กี่บาท

ปยส...........................................................

ตอบ...........................................................

3. ผ้าเช็ดมือราคา 42 บาท ซื้อ 2 ผืน ต้องจ่ายเงินเท่าไร

watana's picture

คณิตศาสตร์ ป.1 (31 ก.ค. 53)

จงหาคำตอบให้ถูกต้อง

1. 54 + 23 = .......................                       2. 63 + 25 = ..........................................

watana's picture

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1

จงบอกค่าประจำหลัก

1. 35  เลข 5 อยู่หลัก .................. มีค่า = ........................(หน่วย, 5)

         เลข 3 อยู่หลัก .................. มีค่า = ...........................(สิบ, 30)

2. 48  เลข 4 อยู่หลัก .................. มีค่า = ........................(สิบ, 40)

Syndicate content