คณิตศาสตร์ ป.3

mom's picture

คณิตศาสตร์ ป3 เทอม2 ปลายภาคชุด 3

คณิตศาสตร์ ป3 เทอม2 ปลายภาคชุด 3

watana's picture

แบบฝึกหัดโจทย์วิเคราะห์เลข ป.3

 

จงหาคำตอบ              

  1. บัว อ้อย เดีย ไปทานก๋วยเตี๋ยวโดยทานคนละ1,2,3ชามตามลำดับ ทานน้ำส้มคนละ1แก้วถ้า

ก๋วยเตี๋ยวชามละ35บาท น้ำส้มราคาแก้วละ3บาท ให้เงินแม่ค้าไป400บาทจะได้รับเงินทอนกี่บาท

mom's picture

คณิตศาสตร์ ป3 เทอม2 ปลายภาคชุด 2

คณิตศาสตร์ ป3 เทอม2 ปลายภาคชุด 2

mom's picture

คณิตศาสตร์ ป1 เทอม2 ปลายภาคชุด 2

คณิตศาสตร์ ป1 เทอม2 ปลายภาคชุด 2

watana's picture

คณิตศาสตร์ ป3 เทอม2 ปลายภาคชุด 1

คณิตศาสตร์ ป3 เทอม2 ปลายภาคชุด 1

watana's picture

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.3

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.3 (@ 12/6/53)

จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด

1. 4,071 + 839 =?

a. 4,839       b.4,840          c. 4,879       d.4,910

2. 287 + 1,064 + 1,150 =?

a. 2,410        b. 2,450           c. 2,510        d. 2,610

3. 8,891 - (120 + 7,999) =?

Syndicate content