คณิต ป.1

watana's picture

คณิตศาสตร์วิเคราะห์ ป.1

แบบฝึกหัด

๑) ป๋องซื้อสมุด 50 บาท ซื้อปากกา 37  บาท ป๋องต้องจ่ายเงินเท่าไร

ประโยคสัญลักษณ์  .........................................................

ตอบ ...........................................................................

๒) หนิงมีเงิน 65 บาท หนังมีเงินมากกว่าหนิง 38 บาท หนังมีเงินกี่บาท

ประโยคสัญลักษณ์  .........................................................

ตอบ ...........................................................................

Syndicate content