วิทยาศาสตร์ ป.1

mom's picture

วิทยาศาสตร์ ป1 เทอม2 ปลายภาคชุด 3

วิทยาศาสตร์ ป1 เทอม2 ปลายภาคชุด 3

watana's picture

วิทยาศาสตร์ ป1 เทอม2 ปลายภาคชุด 1

วิทยาศาสตร์ ป1 เทอม2 ปลายภาคชุด 1

Pim_Pat's picture

วิทยาศาสตร์ ป.1 แบบฝึกหัดเรื่องพืช สัตว์

จงตอบคำถาม

1. ส่วนประกอบของพืชที่นำมาสร้างโต๊ะ ตู้ เตียง คือ ................................

2.วิธีดูแลรักษาพืชคือ 1.....................2...........................3.......................

3. พืชปรุงอาหารจะคายก๊าซใดออกมา.................................

4.ถ้าพืชไม่ได้รับแสงแดดใบจะมีสีอะไร ....................................

watana's picture

แบบฝึกหัดวิทย์ ป.1 (31 ก.ค.53)

แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่องพืช

เติมคำตอบลงในช่องว่าง

1. รากมีหน้าที่ ..........................................................................

2. ลำต้นมีหน้าที่ ..........................................................................

3. ใบมีหน้าที่ ..........................................................................

Syndicate content