สังคม ป.1

watana's picture

แบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.1

วันที่ 17/6/53   จงเติมคำลงในช่องว่าง

1. พระรัตนตรัยหมายถึงแก้ว ........................................ได้แก่

     1.1..................... หมายถึง พระพุทธเจ้า

     1.2พระธรรม หมายถึง ................................................................

Syndicate content