สุขศึกษา ป1

mom's picture

สุขศึกษา ป1 ชุด 2

สุขศึกษา เทอม 2 ปลายภาค ป 1

mom's picture

สุขศึกษา เทอม2ปลายภาค ป1

แบบฝึกหัดเรื่องอุบัติเหตุ

1.เพราะเหตุใดนักเรียนจึงไม่ควรเล่นของเล่นที่มีลักษณะแหลมคม ...............................................

2. หากนักเรียนเล่นประมาทไม่ระมัดระวังก่อให้เกิดสิ่งใด .............................................................

3. เพราะเหตุใดนักเรียนจึงไม่ควรวางสิ่งของไว้ตามบันได ...........................................................

Syndicate content