แบบฝึกหัดคณิตฯ

watana's picture

คณิตศาสตร์ ป.1 (14/6/53)

จงเขียนเป็นตัวหนังสือ

1. 51  = ................................................................................

2. 17  = ................................................................................

3. 86  = ................................................................................

Syndicate content