แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1

ann's picture

การผันคำ

watana's picture

แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 (31 ก.ค.53)

เขียนคำอ่านให้ถูกต้อง

1. กอหญ้า     อ่านว่า     ..................................................................

2. สีเทา        อ่านว่า     ..................................................................

Syndicate content