แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.1

watana's picture

ภาษาไทย ป.1

 

มาตราตัวสะกด

แม่ ก กา คือ คำที่ไม่มีตัวสะกด ประสมด้วยสระเสียงสั้น เช่น ไก่ ใจ ใบ 

จงเติมคำในมาตราแม่ ก กา

1. สิ่งที่ใช้ในการหุงข้าวคือ ..................... (หม้อ)

Syndicate content