การงานอาชีพ ป.4 : งานเกษตร

mom's picture

1) ไม้ดอกคือ ...............................................................................

    เช่น 1...................................2................................3.........................

 

2) ไม้ประดับคือ ...............................................................................

    เช่น 1...................................2................................3.........................

3) จงบอกประโยชน์ของไม้ดอกและไม้ประดับ

3.1  ...........................................................................................

3.2  ...........................................................................................

3.3  ...........................................................................................

3.4  ...........................................................................................

3.5  ...........................................................................................  

4. บ้านที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับจะรู้สึก ...................................................

5.ไม้ดอก/ไม้ประดับเหมือนกันตรงที่ .......................................................

6.ไม้ดอก/ไม้ประดับต่างกันตรงที่ .......................................................  

7.อุปกรณ์ใดที่ใช้ขุดหลุมเล็ก ๆ หรือพรวนดินให้เป็นก้อนเล็ก ..............................

8.วิธีเก็บรักษาเครื่องมือเกษตรส่วนที่เป็นโลหะเช่น จอบ เสียม ควรทำอย่างไร 

   ......................................................................................................

9.อะไรเอ่ย ใช้รดต้นกล้าหรือต้นไม้ขนาดเล็ก  ................................................

10. อะไรเอ่ย ใช้ขุดหลุมเล็ก ๆ หรือย้ายต้นกล้า  ................................................

เฉลย

1. พีชที่มีดอกสวย กลิ่นหอม เช่น มะลิ จำปี ดาวเรือง

2.ไม้ที่มีใบและลำต้นสวยงาม เช่น บอนสี พลูด่าง ราชินีหินอ่อน

3.- ใช้ตกแต่งอาคารสถานที่ - ใช้ในงานพิธีต่าง ไ - เป้นของขวัญ - เป็นยารักษาโรค - สร้างความสดชื่น

4. สดชื่นอารมณ์ดี

5.ใช้ประดับตกแต่งสถานที่หรืองานพิธี

6.ต่างกันที่ไม้ดอก มีดอกสวยงาม ส่วนไม้ประดับไม่มีดอกแต่มีใบสวยงาม

7. เสียม

8. ล้างให้สะอาด เช็ดให้แห้ง ทาน้ำมันป้องกันสนิมส่วนที่เป็นโลหะ

9.บัวรดน้ำ

10.ช้อนปลูก