คณิตศาสตร์ ป.1 (31 ก.ค. 53)

watana's picture

จงหาคำตอบให้ถูกต้อง

1. 54 + 23 = .......................                       2. 63 + 25 = ..........................................

3. 42 + 15 = ......................                         4. 65 + 30 = ...........................................

5. 53 + 44 = ..........................                    6. 78 - 42 = ...............................

7. 86 - 35 = ....................                         8.  59 - 30 = ...............................

9. 98 - 64 = ........................                     10. 76 - 54 = ..............................

 

1. จงนับเพิ่ม  2     4    .........         ............       ...........   ..........     .............   ................          

                .........         ............       ...........   ..........     .............   ................                  

2. จงนับเพิ่ม  5     10    .........         ............       ...........   ..........     .............   ................          

                .........         ............       ...........   ..........     .............   ................               

 3. จงนับเพิ่ม  10   20    .........         ............       ...........   ..........     .............   ................          

                .........         ............       ...........   ..........     .............   ................                  

4.  จงนับเพิ่มที่ละ  สอง   8  ครั้ง จะได้    ...........................

5.  จงนับเพิ่มที่ละ  ห้า   7  ครั้ง จะได้    ...........................

6.  จงนับเพิ่มที่ละ  ห้า   9  ครั้ง จะได้    ...........................

7.  จงนับเพิ่มที่ละ  สิบ   7  ครั้ง จะได้    ...........................

8.  จงนับเพิ่มที่ละ  สิบ   9  ครั้ง จะได้    ...........................

จงเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบ

1. หนังสือเล่มหนึ่งมี 55 หน้า อ่านไปแล้ว 23 หน้า เหลือยังไม่ได้อ่านอีกกี่หน้า

ปยส.  .....................................................

ตอบ .........................................................

2. หน่อยซื้อขนมไปเป็นเงิน 25 บาท ยังเหลือเงินอีก 30 บาท เดิมหน่อยมีเงินกี่บาท

ปยส.  .....................................................

ตอบ .........................................................

3.พี่นุ่นมีเงิน 36 บาท เก็บได้อีก 42 บาท พี่นุ่นมีเงินรวมกี่บาท

ปยส.  .....................................................

ตอบ .........................................................

4. มีวัว 45 ตัว เป็นวัวตัวผู้ 15 ตัว เหลือเป็นวัวตัวเมียกี่ตัว

ปยส.  .....................................................

ตอบ .........................................................

5. นักเรียนห้องหนึ่งมี 39คน  มาเรียน 34คน ขาดเรียนไปกี่คน

ปยส.  .....................................................

ตอบ .........................................................

จงแสดงวิธีทำ

1. พ่อตัดไม้ไผ่ได้ 45 ลำ ลุงตัดได้ 32 ลำ ลุงตัดไม้ไผ่ได้น้อยกว่าพ่อกี่ลำ

ปยส. .........................................

วิธีทำ  .....................................................................................................

       .....................................................................................................

      .....................................................................................................

ตอบ .........................................