คณิตศาสตร์ - โจทย์ปัญหา

TMJ's picture

1.ตุ๊กตาราคา 99 บาท ตุ๊กกี้มีเงิน 50 บาท ตุ๊กกี้ต้องหาเงินมาเพิ่มอีกเท่าไร

ปยส...........................................................

ตอบ...........................................................

2. ขนมเค้กราคา 85 บาท คุ๊กกี้ราคา 53 บาท ขนมเค้กราคาแพงกว่าคุ๊กกี้กี่บาท

ปยส...........................................................

ตอบ...........................................................

3. ผ้าเช็ดมือราคา 42 บาท ซื้อ 2 ผืน ต้องจ่ายเงินเท่าไร

ปยส...........................................................

ตอบ...........................................................

4. กุ้งเก็บเงินได้ 43 บาท แม่ให้อีก 55 บาท กุ้งมีเงินเก็บทั้งหมดกี่บาท

ปยส...........................................................

ตอบ...........................................................

5. นกซื้อขนมไป 44 บาท ยังมีเงินเหลืออีก 35 บาท เดิมนกมีเงินกี่บาท

ปยส...........................................................

ตอบ...........................................................

6. ปาล์มซื้อดินสอ 26 บาท ซื้อปากกา 30 บาท ปาล์มซื้อของ 2 อย่างต้องจ่ายเงินกี่บาท

ปยส...........................................................

ตอบ...........................................................

7. มีลูกเสือ 8 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน มีลูกเสือทั้งหมดกี่คน

ตอบ...........................................................

8. มีกระดาษ 20 แผ่น แบ่งให้เพื่อนคนละ 2 แผ่น จะแบ่งได้กี่คน

ตอบ...........................................................

9.แม่ให้เงินพิมหยอดกระปุกวันละ 5 บาท  ให้ทั้งหมด 9 วัน พิมมีเงินเก็บกี่บาท

ตอบ...........................................................

10. ใน 1 สัปดาห์ เก็บเงินวันละ 5  บาท จะเก็บเงินได้กี่บาท

ตอบ...........................................................

11. ทอดไข่ทีละ 2 ฟอง 8 ครั้งจะต้องใช้ไข่กี่ฟอง

ตอบ...........................................................

12. นับสีครั้งละ 2 แท่ง นับ 9 ครั้ง จะได้สีกี่แท่ง

ตอบ...........................................................

13. มีนักเรียน 56 คน ไว้ผมยาว 23 คน จะมีนักเรียนไว้ผมสั้นกี่คน

ตอบ...........................................................

14. หนังสือการ์ตูนมี 78 หน้า อ่านไปแล้ว 37 หน้า ยังไม่ได้อ่านอีกกี่หน้า

ตอบ...........................................................

15. มีน่องไก่ทอด 76 ชิ้น มีปีกไก่ทอดน้อยกว่า 35 ชิ้น มีปีกไก่กี่ชิ้น

ตอบ...........................................................

16. คุณแม่มีขนมหวาน 58 ถุง แจกพื่อนบ้านไป 24ถุง จะเหลือกี่ถุง

ตอบ...........................................................

17. ซื้อรองเท้าแตะ 46 บาท ซื้อรองเท้าผ้าใบ 53 บาท ซื้อ 2 อย่างต้องจ่ายเงินกี่บาท

ตอบ...........................................................

18. แซนวิชราคาชิ้นละ 24 บาท ซื้อไปกิน 2 ชิ้น ต้องจ่ายเงินกี่บาท

ตอบ...........................................................

19. มีดินสอสี 2 กล่อง กล่องแรกมี 28 แท่ง กลอ่งที่สองมี 40 แท่ง นำมารวมกันจะมีดินสอกี่แท่ง

ตอบ...........................................................

20. มีน้ำส้ม 46 ขวด มีน้ำองุ่นมากกว่าน้ำส้ม 22 ขวด มีน้ำองุ่นกี่ขวด

ตอบ...........................................................