ภาษาไทย ป.1

watana's picture

 

มาตราตัวสะกด

แม่ ก กา คือ คำที่ไม่มีตัวสะกด ประสมด้วยสระเสียงสั้น เช่น ไก่ ใจ ใบ 

จงเติมคำในมาตราแม่ ก กา

1. สิ่งที่ใช้ในการหุงข้าวคือ ..................... (หม้อ)

2. ทุกวันเราใช้ ................ ในการดื่มและอาบ (น้ำ)

3. แม่ไก่ออก ............ ทุกวัน (ไข่)

4. น้ำที่พุ่งขึ้นมาจากพื้นดินเราเรียกว่า .............. (น้ำพุ)

5. คุณแม่ซื้อ ...................นักเรียนใบใหม่มาให้ฉัน (กระเป๋า)

แม่กง คือ คำที่มี ง เป็นตัวสะกด

จงเติมคำในมาตราแม่กง

1. ..............เป็นสัตว์ที่กินน้ำหวานในเกสรดอกไม้  (ผึ้ง)

2. วันเพ็ญ .................จะส่องแสงสกาวสดใส (ดวงจันทร์)

3. คุณแม่กำลัง ..................อาหารอยู่ในครัว (ปรุง)

4. ฉันเห็น ..................ไต่อยู่บนหลังคา (แมงมุม)

5. คุณพ่อชอบกินต้มยำ .............. (กุ้ง)

6. คุณแม่ซื้อ ...................ตัวใหม่ให้ฉัน (กางเกง)

7. คุณ..........และคุณป้าไปเที่ยวทะเลด้วยกัน (ลุง)

8. ปลาทุกชนิดส่วนใหญ่จะมี ............ (หาง)

 

แม่ กม คือ คำที่มี ม เป็นตัวสะกด

1. ป๊อบอายชอบกินผัก ............... (ขม) 

2. เวลาฝนตกต้องกาง ................ (ร่ม)

3. ฉันต้องถัก ...............ไปโรงเรียนทุกวัน (ผมเปีย)

4. ฉันเป็นคน ....................แจ่มใส (ยิ้มแย้ม)

5. เวลาอ่านหนังสือตอนกลางคืนต้องใช้ ................. (โคมไฟ)

 

แม่กง คือ คำที่มี ง เป็นตัวสะกด

จงเติมคำในมาตราแม่กง

1. เวลาไปวัดถือศีล ผู้ใหญ่นิยมใส่ชุดสี ................... (ขาว)

2. .................เป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว (มะนาว)

3. สัตว์ที่ออกหากินเวลากลางคืนและชอบห้อยหัวนอนคือ ............... (ค้างคาว)

4. ฤดู................. ต้องดูแลร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ (หนาว)

5. นก...............ชอบจับหนูกินเป็นอาหาร (เหยี่ยว)

แม่เกย คือ คำที่มี ย เป็นตัวสะกด

จงเติมคำในมาตราแม่เกย

1.ฉันนั่ง ............แม่ที่จุดรับนักเรียน (คอย)

2. เวลาไปชายทะเลฉันชอบก่อปราสาท .............(ทราย)

3. คุณตาคุณ .................. ชอบไปทำบุญที่วัด (ยาย)

4. การออกกำลัง ............ ทำให้ร่างกายแข็งแรง (กาย)

จงตอบคำถาม

1. เด็ก ๆ ช่วยกันเก็บตุ๊กตาใส่ตระกร้าไม่ให้เกะกะ

มีสระ เอะ ................. คำ คือ ............................................

2.น้องเห็นพ่อกำลังเก็บเห็ดฟาง

มีสระ เอะ ................. คำ คือ ............................................

3.ตอนเย็นรุ่นพี่ช่วยกันเกร็งว่าแบบฝึกหัดข้อไหนจะออกสอบ

มีสระ เอะ ................. คำ คือ ............................................

4.คุณแม่ซื้อไข่เป็ดมาทำไข่เค็ม

มีสระ เอะ ................. คำ คือ ............................................

5.คุณยายบอกว่าเด่นทำเสียงเอะอะเพราะกินเผ็ด

มีสระ เอะ ................. คำ คือ ............................................

6.ลูกแกะชอบเดินที่มีน้ำเฉอะแฉะ

มีสระ แอะ ................. คำ คือ ............................................

7.การดื่มนมแพะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง

มีสระ แอะ ................. คำ คือ ............................................

8.ถ้าไม่ดื่มนมแยะ ๆ จะทำให้ร่างกายแคระแกร็น

มีสระ แอะ ................. คำ คือ ............................................

9.ตาเฉาะมะพร้าวได้เหมาะเจาะในการรับประทาน

มีสระ เอาะ ................. คำ คือ ............................................

10.แก้วิ่งเหยาะเหยาะลัดเลาะไปตามชายหาด

มีสระ เอาะ ................. คำ คือ ............................................

11.เก่งหัวเราะที่เพื่อนใส่เสื้อเกราะไม่เป็น

มีสระ เอาะ ................. คำ คือ ............................................

เฉลย 1. 3 คำ คือ เด็ก เก็บ เกะ    2. 3 คำ คือ เห็น เก็บ เห็ด  3. 2 คำ คือ เย็น เกร็ง

    4. 2 คำ คือ เป็ด เค็ม  5. 2 คำ คือ เอะ เผ็ด 6. 2 คำ คือ แกะ แฉะ 7. 2 คำ คือ

    แพะ แข็ง 8. 3 คำ คือ แยะ แกร็น แคระ 9. 3 คำ คือ เฉาะ เหมาะ เจาะ

    10. 3 คำ คือ เหยาะ เหยาะ เลาะ   11. 2 คำ คือ เราะ เกราะ