แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1

watana's picture

จงบอกค่าประจำหลัก

1. 35  เลข 5 อยู่หลัก .................. มีค่า = ........................(หน่วย, 5)

         เลข 3 อยู่หลัก .................. มีค่า = ...........................(สิบ, 30)

2. 48  เลข 4 อยู่หลัก .................. มีค่า = ........................(สิบ, 40)

         เลข 8 อยู่หลัก .................. มีค่า = ...........................(หน่วย, 8)

 

3. 93  เลข 3 อยู่หลัก .................. มีค่า = ........................(หน่วย, 3)

         เลข 9 อยู่หลัก .................. มีค่า = ...........................(สิบ, 90)

จงเติมคำตอบ

1. 4 สิบ 5 หน่วย มีค่า  = ..........................

2. 6 สิบ 3 หน่วย  มีค่า = ..........................

3. 1 สิบ 7 หน่วย  มีค่า  = .........................

4. 5 สิบ 8 หน่วย  มีค่า  = ..........................

5.  4 สิบ 6 หน่วย  มีค่า = ..........................

6. 8 สิบ 0 หน่วย  มีค่า = ........................

7. 7 สิบ 9 หน่วย  มีค่า = ........................

(เฉลย  45, 63,17,58,46,80,79)

จงกระจาย

1. 96 =...............................................

2. 47 = ...........................................

3. 75 =..........................................

4. 90 = ...........................................

5. 49 =............................................

6. 55 = .........................................

7. 82 = ...........................................

8. 99 =.........................................

9. 38 =.......................................

10. 64 = ...................................

(Answer 90+6,40+7,70+5,90+0,40+9,50+5,80+2,90+9,30+8,60+4)

จงเติมเครื่องหมาย >,<,=

1. 17 ...........๑๗

2. 20 .......... ๒๕

3. 31 ..........๑๓

4. 42..........๔๒

5. 19...........๐๙

6. 55...........๔๕

7.24 ...........๓๑

8. 30 + 5 .......... 53

9. 09 + 9 ..........18

10.13 +2 ......... 15

11. 21 +7 .......... 81

12. 22+8 ........... 32

จงเรียงเลขจากมากไปน้อย

1. 25 45 35 55 75      ..............................................................

2. 49 43 64 82 73      ..............................................................

3. 84 30 59 49 62      .............................................................

4. 88 62 74 99 58      .............................................................

5. 08 05 09 28 17     ..............................................................

 จงเรียงเลขจากน้อยไปมาก

1. 65 72 37 98 47 ............................................................

2. 67 39 17 47 64 ............................................................

3. 90 70 30 60 50 .............................................................

4. 33 65 44 18 29 .............................................................

5. 73 85 91 37 58 .............................................................

จงหาคำตอบ

1. 21 + 24 = ......................         2. 51 + 41 = ...................

3. 36 + 23 = ......................          4. 54 - 20 = ...................

5. 64 + 24 = .......................          6. 63- 34 = ..................

7. 38 + 40 = ......................           8. 88 - 22 = .................

9. 64 - 32 = ......................           10. 89 - 53 = .................

11. 75 - 24 = ....................           12. 40 + 56 = ................

(เฉลย1.45, 2.92, 3.59, 4.34, 5.88, 6.29, 7.78, 8.66, 9.32,10.36,11.51,12. 96)

จงเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบ

1. มีส้มอยู่ 15 ผล มีชมพู่อยู่ 12 ผล มีผลไม้ทั้งหมดกี่ผล

ปยส..................................................................

ตอบ..................................................................

2. แม่มีไข่ไก่ 34 ฟอง นำไปต้มกิน 12 ฟอง จะเหลือไข่ไก่กี่ฟอง

ปยส..................................................................

ตอบ..................................................................

3.ซื้อสมุด 58 บาท ซื้อดินสอ 32 บาท ซื้อสมุดแพงกว่าดินสอกี่บาท

ปยส..................................................................

ตอบ..................................................................

4. ฉันต้องการสติกเกอร์ 46 ดวง มีอยู่แล้ว 24 ดวง จะต้องหามาเพิ่มกี่ดวง

ปยส..................................................................

ตอบ..................................................................

5.ในตะกร้ามีผลไม้อยู่ 78 ผล เป็นมังคุด 42 ผล ที่เหลือจะเป็นเงาะกี่ผล

ปยส..................................................................

ตอบ..................................................................

6. ตุ๊กตาหมูราคา 68 บาท ตุ๊กตาหมีราคาถูกกว่า 12 บาท ตุ๊กตาหมีราคากี่บาท

ปยส..................................................................

ตอบ..................................................................

7.ฉันมีลูกโป่ง 14 ลูก พี่มีมากกว่าฉัน 17 ลูก พี่มีลูกโป่งกี่ลูก

ปยส..................................................................

ตอบ..................................................................