แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.3

watana's picture

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.3 (@ 12/6/53)

จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด

1. 4,071 + 839 =?

a. 4,839       b.4,840          c. 4,879       d.4,910

2. 287 + 1,064 + 1,150 =?

a. 2,410        b. 2,450           c. 2,510        d. 2,610

3. 8,891 - (120 + 7,999) =?

a.  762     b.764        c.771         d. 772

4. (8,645 - 978)+ 9,233 =?

a. 7,767          b. 9,767       c.16,900         d.17,000

5. 95,600 - 7,600 -8000 =?

a. 80,000           b. 86,000         c. 87,000           d.88,000

6. เจนมีส้มโอ 3,700 ผล ให้คุณป้า 35 ผล ขาย  950 ผล เจนเหลือส้มโอกี่ผล

a. 2,715  ผล         b.3,665     ผล    c. 3,669 ผล             d.3,765 ผล

7. ป้าซื้อปากการาคา 198 บาท ดินสอถูกกว่าปากกา  85 บาท ป้าซื้อทั้งปากกาและดินสอ ต้องจ่ายเงินเท่าไร

a. 113   บาท     b. 311    บาท    c.313    บาท      d.333 บาท

8. ต้อมจับปลาได้ 890 ตัว ต่อจับได้มากกว่าต้อย 250  ตัว 2 คน นำปลามารวมกันได้ทั้งหมดกี่ตัว

a. 1,140 ตัว       b. 1,150  ตัว    c. 2,020  ตัว    d.2,030 ตัว

9. คุณครูจัดเก้าอี้แถวแรก  32 ตัว แถว 2 มารกว่าแถวแรก  16 ตัว แถว 3 มีมากกว่าแถว 2 อีก 18 ตัว คิดเป็นแถว3 มีเก้าอี้กี่ตัว

a. 48  ตัว  b.  52   ตัว       c,.66 ตัว         d.74 ตัว

10. คุณยายอายุ 79 ปี คุณตาเกิดก่อนคุณยาย  4 ปี คุณตาอายุเท่าไร

a. 75   ปี   b.78   ปี        c.81    ปี     d.83  ปี

 

เฉลย .1.d  2.a   3.d    4.c   5.a       6.a   7.b   8.d      9.c   10.d

จงแสดงวิธีทำ

1. (324 + 84) - 160 =?     (ตอบ 248)

2. (420 + 95) - 120 =?     (ตอบ 395)

3. พี่อ่านหนังสือแล้ว 38 หน้า เหลืออีก 167 หน้า หนังสือเล่มนี้มีกี่หน้า    (ตอบ 205 หน้า)

4. 610 - (321 + 94) =?    (ตอบ 195)

5. แอนมีลูกอม 560 เม็ด แจกเด็ก 380 เม็ด ซื้อมาเพิ่มอีก 140 เม็ด แอนมีลูกอมกี่เม็ด?  (ตอบ 320 เม็ด)