แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 (31 ก.ค.53)

watana's picture

เขียนคำอ่านให้ถูกต้อง

1. กอหญ้า     อ่านว่า     ..................................................................

2. สีเทา        อ่านว่า     ..................................................................

3.กับข้าว        อ่านว่า     ..................................................................

4.ออกไข่       อ่านว่า     ..................................................................

5.ตั๋วรถไฟ      อ่านว่า     .................................................................. 

6. ของเล่น      อ่านว่า     ..................................................................

7. รถกระบะ      อ่านว่า     ..................................................................

8.กาฟักไข่      อ่านว่า     ..................................................................

9.เยอะแยะ       อ่านว่า     ..................................................................

10.นิทาน        อ่านว่า     ..................................................................

จงเขียนคำเขียน

1. กับ - ข้าว    เขียนเป็น ..................................................

2. สี - เทา       เขียนเป็น ..................................................

3. ถือ- เงิน       เขียนเป็น ..................................................

4. เยอะ - แยะ     เขียนเป็น ..................................................

5. วง - กลม       เขียนเป็น ..................................................

6. ศา - ลา       เขียนเป็น .................................................. 

 จงเติมคำควบกล้ำให้ถูกต้อง

 

........างป่า          ปก........อง        ไ.....คว้า       ไ......เปล     .......าบปราม

.......าบปลื้ม         กวัดแ.....ง           เคลีย......อ    บทเ ......ง    ......ตรม

.....อบครัว          ขว้าง......าน          แปลก ........อม     ลูก......าด   กลิ้ง....อก

ดิน......าย         กราบ.....ะ       ทรวด.......ง      ........งขัง        ........ายขวิด

 

จงเติมวรรณยุกต์

หนาตาง        เชาตรู             แมนำ      แกวนำ         ตนแก

แกไข       แตงแตม         แกงแยง            คุยโม             โมแปง

พะโล           ตุมนำ       กวยเตียว     เฉากวย    อึงอาง

จงอ่านเรื่องแล้วตอบคำถาม

        ยาบ้า กัญชา ยังระบาดหนัก ในชุมชนของดำ เชื่อมกับชุมชนของแดง

ซื้อขายกันยังกับขนม เด็กวัยรุ่น วัยเรียน ติดกันหนึบ พ่อแม่ก็กลุ้มกัน

1. ในข้อความกล่าวถึงสิ่งใด

ตอบ

2. ข้อความต้องการแจ้วให้ใครทราบ

ตอบ

3.กลุ่มใดที่เสียงต่อการติดสิ่งเสพติด

ตอบ

4.เราควรหลีกเลี่ยงหรือไม่

ตอบ

5.ใคสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาได้บ้าง

ตอบ

 

           โรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่นี้ สามารถติดต่อกันได้ง่าย จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง

จากการถูกละออกฝอยไอจาม น้ำมูก น้ำลาย ของผู้ป่วยโดยตรง วิธีป้องกันไม่ให้โรคแพร่กระจาย

วิธีหนึ่งคือการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการป่วยไข้

1. จากข้อความกล่าวถึงโรคอะไร

ตอบ

2. เมื่อไอหรือจามควรปฏิบัติอย่างไร

ตอบ

3. เมื่อเรารู้ว่าไม่สบายควรปฏิบัติอย่างไร

ตอบ