แบบฝึกหัดวิทย์ ป.3

watana's picture

ชีวิตสัมพันธ์ (@12/6/53)

จงใส่เครื่องหมาย ถูก หน้าข้อ ถูก   และใส่เครื่องหมาย ผิด หน้าข้อ ผิด

............ 1. ลักษณะของพ่อแม่ที่ปรากฏในรุ่นลูกเป็นลักษณะเด่น

............ 2. สีผมและสีผิวไม่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้

.............3. ลักษณะด้อยทางพันธุกรรมมักจะแสดงออกในรุ่นหลาน

.............4. อารมณ์ นิสัย และพฤติกรรม สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้

.............5. พืชมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันสัตว์

.............6. สิ่งมีชีวิตมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอด

.............7. การสืบพันธ์ เป็นวิธีที่สัตว์จะสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้

............8. การให้กำเนิดลูกคราวละมาก ๆ จะช่วยดำรงเผ่าพันธุ์ไว้ได้

.............9. น้ำท่วมและไฟป่า ไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้สิ่งมีชีวิตสูญพันธ์

............10.สัตว์ที่ตั้งท้องนานและมีลูกคราวละ 1 ตัว มีโอกาสสูญพันธ์ง่าย

............11. การจับสัตว์เฉพาะในเขตป่าสงวนเป็นวิธีที่คุ้มครองสัตว์วิธีหนึ่ง

............12. เมื่อน้ำเกิดการเน่าเสียมีผลทำให้สัตว์ที่อยู่ในน้ำมีปริมาณที่ลดลง

............13.ซากดึกดำบรรพ์ที่ติดอยู่ในน้ำแข็งหรือหิน เรียกว่า "ฟอสซิล"

............14. การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของสิ่งมีชีวิต สามารถทำให้สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นดำรงพันธ์ได้

............15.กบจำศีฃเป็นการปรับตัวแบบชั่วคราวของกบ เพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่นในฤดูหนาว

............16. ในการปรับสีผิวให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมของจิ้งจก เป็นการปรับตัวเพื่อการล่าเหยื่อ

.............17. ยีราฟมีคอยาว ต้นโกงกางมีรากค้ำจุน เป็นการปรับตัวแบบถาวร

............18. การอยู่ร่วมกันของกล้วไม้และต้นไม้ใหญ่ เป็นความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ร่วมกัน

............19. ความสัมพันธ์แบบภาวะปรสิต ได้แก่ เหาอาศัยอยู่บนศีรษะคน

............20. การกินต่อกันเป็นทอด ๆ เรียกว่า ห่วงโซ่อาหาร

 

ตอบ 1. / 2.x 3./ 4.x 5./ 6.x 7./ 8./ 9./  10./ 11.x 12./ 13./ 14./

     15.x  16./ 17./  18.x  19./  20./

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. สัตว์อะไรบ้าง ที่มีการเปลี่ยนแปลง รูปร่างในขณะที่มีการเจริญเติบโต (บอกมา 5 ชนิด)

....................................................................................................

.....................................................................................................

(ตอบ  ยุง กบ ผีเสื้อ ตั๋กแตน แมลงปอ)

2. มีผู้กล่าวว่า "สัตว์ที่ออกลูกคราวละมาก ๆ จะสามารถดำรงเผ่าพันธ์ให้อยู่ได้ โอกาสที่จะสูญพันธ์มีน้อย"

นักเรียนเชื่อคำกล่าวนี้หรือไม่เพราะเหตุใด

..................................................................................................

..................................................................................................

(ตอบ  เชื่อเพราะสัตว์เกิดในปริมาณมาก ๆ ทำให้มีโอกาสที่ลูกรอดชีวิต เพราะเจริญเติบโตเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์

มากกว่า สัตว์ที่เกิดลูกปริมาณน้อย)

3. เพราะเหตุใด สิ่งมีชีวิตจึงต้องมีการสืบพันธุ์

....................................................................................................

...................................................................................................

(ตอบ  เพราะการสืบพันธุ์ ทำให้เกิดการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม)

4 เพราะหตุใด จึงไม่ควรจับสัตว์ในฤดูวางไข่

........................................................................................................

........................................................................................................

(ตอบ เพราะเป็นการรบกวนการขยายพันธ์และการวางไข่)

5. ถ้าปลูกต้นถั่วใส่กระถางแล้ววางไว้ในบ้านใกล้หน้าต่างแต่แสงแดดส่องไม่ถึง ต้นถั่วจะมีการปรับตัวอย่างไร

และทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

........................................................................................................

.....................................................................................................

(ตอบ  ปรับตัวโดยเบนลำต้นเข้าหาแสงแดด เพื่อใช้ในการปรุงอาหาร)

6. ถ้าสัตว์ไม่สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมได้ ผลจะเป็นอย่างไร

........................................................................................................

.......................................................................................................

(ตอบ  จะสูญพันธุ์ไปในที่สุด )

7. ในห่วงโซ่อาหารหนึ่งมีสิ่งมีชีวิต 4 ชนิด ได้แก่ หนอน ต้นกุหลาบ ไก่ และเหยี่ยว ถ้าต้นกุหลาบตาย

สัตว์ที่เหลืออยู่จะเป็นอย่างไร

......................................................................................................

......................................................................................................

(ตอบ  จะตายในที่สุด)

8.การรักษาและอนุรักษ์ป่าไม้มีผลดีอย่างไร

.......................................................................................................

......................................................................................................

(ตอบ สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในป่าสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสม)

"อ่านข้อมความแล้วตอบคำถามข้อ 9 และ 10"

        ป้อมมีผิงคล้ำเหมือนพ่อ แต่น้องสาวมีผิดขาวเหมือนแม่ ทั้งสองคนต่าง มีผมหยิกซึ่งไม่เหมือนคุณพ่อ

คุณแม่เลย จนมีคนทักว่าป้อมและน้องสาวไม่ใช่ลูกของคุณพ่อคุณแม่ของเขา

9. จากข้อความข้างต้น จงบอกลักษณะเด่นและลักษณะด้อย

..........................................................................................................

...........................................................................................................

(ตอบ ลักษณะเด่น  ผิวคล้ำของพ่อ ผิวขาวของแม่   ลักษณะด้อย คือผมหยิก)

10. ลักษณะผมหยิกของป้อมและน้องสาว เป็นลักษณะที่ถ่ายทอดมาจากใครได้บ้าง

..........................................................................................................

.........................................................................................................

(ตอบ  ผมหยิกเป็นลักษณะด้อย จะปรากฏในรุ่นหลาน ผมหยิกได้มาจาก ปู่ ย่า ตา ยาย)

11. จงเติมชื่อสัตว์ในห่วงโซ่อาหารต่อไปนี้

       แครอท     ⇒      กระต่าย   ⇒   ................ 

       ต้นไม้      ⇒       ......................⇒   นก

        ต้นข้าว    ⇒       .....................⇒    กบ

        กุหลาบ   ⇒        ผึ้ง      ⇒ ....................... ⇒    งู

       .............. ⇒    หนู   ⇒     งู  ⇒ ........................

 

(ตอบ    งู,  หนอน แมลง ,  หนอน แมลง ,   กบ เขียด ,  ข้าว , ข้าวโพด)