แบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษป.1

shanida's picture

แบบฝึกหัดสำหรับวิชาภาษาอังกฤษคะ

AttachmentSize
Have_has.doc41.5 KB
Read and answer.doc35 KB
Read and answer_1.doc47.5 KB
Read and answer_2.doc31.5 KB
Read and answer_2_1.doc26.5 KB
Read and answer_3 .doc26.5 KB
Read and answer_4 .doc44.5 KB
Vocabulary.doc33 KB
Vocabulary_2.doc39.5 KB
Vocabulary_3.doc36.5 KB
เทอม1 .doc55.5 KB
เทอม 2.doc41 KB